Sık Sorulan Sorular // Selimiye Emlak

Marmaris ve Selimiye emlak bilgileri satılık villa köy evleri konut arsalar ilanları ile imar bilgileri hakkında sık sorulan sorular yanıtları sunulmaktadır.

Piyasada Neler Oluyor?

Selimiyeemlak sitemiz şirketimizin Selimiye Emlak Sektöründe düzenli bilgilendirme, yorum, araştırma inceleme yazıları sizlere ulaşmak üzere hazırlanmıştır. Marmaris ve Selimiye emlak bilgileri satılık kiralık villa köy evleri konut arsalar ilanları ile imar bilgileri hakkında sık sorulan sorular yanıtları sunulmaktadır.

Marmaris Selimiye Mahallesine imar geldi mi?

Kismen evet. !/1000'lik  ve 1/5.000 haritalar çıkmadı. Sadece 1/25.000 ölçekli plan yakın zamanda onaylandı. Ancak; Selimiyede bulunan arazilerin bazıları arsa "statüsü" kazandı. Böylece yasal olarak ev inşaa edebilme imkanı sağlandı. Belediye ruhsat verme konusunda yetkilendirildi. Kadastro yoluna cepheli parseller diğer kriterler in  uygun ise, inşaat izini verilmektedir.

Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarına dair plan hükümleri süresi ne kadardır?

Plan hükümlerinde bu sürenin ne zaman biteceği yeralmamıştır. Nitekim adı üstünde Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları. Demek ki; uygun görüldüğü zaman,ihtiyaçların karşılanması ardından süresi  tamamlanmış olacaktır. Nitekim, Muğla İli Büyük Şehir Belediye İdare sistemine geçince yetki belediye'ye verildi. Revizyon İmar planı onaylandı. Süre tamamlandı. Selimiyede imar izinleri Marmaris Belediyesi tarafından verilmektedir. 

Uygun arsayı bulduk, inşaat izni nasıl alınır?

Öncelikle koordinatlı çap, 1/25.000 'lik haritada parselin işaretlenmesi, tapu suretiyle arsa sahibinin müracaatı üzerine imar durum belgesi talebiyle ,belge temin edilir. Arsanın kazık çaktırma yöntemiyle hudutları, yeri tesbiti yapılır. Mimar belirlenmiş koşullara uygun olarak evin projesini hazırlar. Özel idare'den proje tastik edilerek, inşaat müsadesi alınır, projedeki ev realize edilir idi. Muğla Büyük Şehir Belediyesi olunca, Özel İdare Müdürlüğü kapatıldı. Yetkili Marmaris Belediyesidir.

Arsamızın kadastro yoluna cephe sınırı yok. İnşaat yapılır mı?

Mevcut durumda hayır. Ancak, parseliniz yola cephesi bulunan başka parsele komşu ise, parsel satın alınarak, her iki arsa tevhit edilir. Yani birleştirilir. Tevhid işlemine izin vardır. Böylelikle yasal inşaat izni alınabilir.

İçinde ev bulunan bir parsele yeni ev yapılır mı?

Evet yapılır. Ancak; parselde mevcut yapının bulunması halinde, mevcut yapının taban alanı dahil olmak üzere toplam yapı taban alanı imar yüzdesini geçmemek koşuluyla iki yapı yapılabilir. Tek parselde birden fazla yapı olması halinde, binalar arası mesafe en az 6 metre olacaktır.

Denize sıfır veya 50 metre mesafede inşaat yapılır mı?

Hayır, Kıyı kanununun 8nci maddesi, ilgili yönetmeliğin 17nci maddesi hükümleri gereğince sahil şeridinde uygulama imar planı yapılıp onaylanmadan hiçbir yapı, tesis yapılamaz.

Yola cephesi olmayan parsel'in geleceği nedir?

Örneğin 1000 m2 'lik emlakınız olsun. İmarın gelmesini beklemek gereklidir. Yasada yapılan değişiklik ile eskiden %35 olan kamulaştırma miktarı artık %40 oranına çıkarılmıştır.. Yani imar gelince 1000 m2 tarlanız, 600m2 net parsel arsaya dönüşür. İyi mevkide, benzer tipte bulunan arsalara biz yatırım arsaları gözüyle bakıyoruz. Ancak imarın ne zaman geleceği belli değil. Emlak sektöründe 25 yılı geçirdik hala imar çalışmaları tamamlanamadı. Çünkü planlama işleri kolay değil. Çok iyi koordinasyon gerektiriyor.

Sadece Marmaris Selimiye mi bu plan hükümlerinden yararlanıyor?

Hayır, plan hükümlerinin getirdiği şartlara haiz tapulu gayrimenkul sahipleri Muğla il sınırları içinde kalan, belirtilmiş yerleşim alanlarında olanları kapsar. İmar planı olmayan kırsal yerleşimler için ayni koşullar geçerlidir.

İzleyicilerimiz için sayfalarımız yorum, eleştiri ve önerilere açık yayınlanmaktadır. Sorularınız konu hakkında benzer sorulara yanıt arayanlarca paylaşılacaktır. Katkılarınız yanıtları zenginleştirecektir. Selimiye emlak Mugla Marmaris emlak satılık kiralık gayrimenkul ilanları ve imar bilgileri hakkında sık sorulan sorular ile yanıtları güncel sunulmaktadır.